facebook Tin tức

Tin tức

Dây đai nhựa PET

Dây đai nhựa PET

Dây đai nhựa PET được sử dụng cho những kiện hàng nặng, đóng gói hàng hóa, bảo vệ sản phẩm trong quá trình vận chuyển.

Chi tiết