facebook Máy quấn màng PE - Panaximco

Máy đóng đai

Máy quấn màng PE - Panaximco

Màng PE được sử dụng để quấn các pallet hàng hóa hay các kiện hàng trong quá trình vận chuyển hay lưu trữ,đặc biệt sử dụng cho các hàng hóa xuất khẩu.